Licencja Kajko i Kokosz

Udzielanie licencji – Kajko i Kokosz oraz inni kultowi bohaterowie komiksów Janusza Christy

W sprawie zakupu praw do produktów licencyjnych takich jak: kampanie reklamowe, produkcja gadżetów, odzieży, zabawek, żywności itp., a także produkcji i organizacji wydarzeń kulturalnych wykorzystujących twórczość Janusza Christy, należy kontaktować się z Fundacją Kreska im. Janusza Christy:

e-mail: biuro@fundacjakreska.pl, tel.: +48 500 382 372

Jedynym i wyłącznym wydawcą wszystkich komiksów Janusza Christy oraz ich kontynuacji jest wydawnictwo Egmont Polska. W sprawie wykorzystania fragmentów tych komiksów w podręcznikach i innych publikacjach książkowych, należy przesłać mail na adres: kajkoikokosz@egmont.pl

Zapraszamy do współpracy
Fundacja Kreska i Wydawnictwo Egmont

 

Umowy zawierane są w formie licencji, każdorazowo indywidualnie negocjowanej z Klientem na wyłączność lub na czas określony, na terenie Rzeczpospolitej Polski lub bez ograniczeń terytorialnych do wykorzystania w dowolnym kraju świata.

Na pytania:

Jak kupić licencje i jakie są jej warunki?
Co zyskasz dzięki współpracy z Fundacją „Kreska” im. Janusza Christy
Na jakie postaci możesz kupić licencję i wykorzystać na produkcie, w kampanii reklamowej czy w trakcie organizowanego przez Ciebie eventu?
Jak wykorzystać postacie na produkcie?
Jak promować usługę z wykorzystaniem licencyjnych postaci?
Jakie prawa nabywasz ?
Jak zweryfikować prawidłowe wykorzystanie postaci komiksowych ?
Jak podjąć z nami współpracę, nie naruszyć praw autorskich i majątkowych do postaci oraz fragmentów dzieł Janusza Christy?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, czy wykorzystać potencjał i wizerunek bohaterskich wojów Kajka i Kokosza oraz innych postaci z dzieł Janusza Christy skontaktuj się z nami wysyłając zapytanie na adres e-mail: biuro@fundacjakreska.pl

GRANTING LICENSES – KAJKO AND KOKOSZ AND OTHER HEROES OF JANUSZ CHRISTA’S WORKS

For the purchase of rights to licensed products such as: advertising campaigns, production of gadgets, clothing, toys, food, etc., as well as the production and organization of cultural events using the work of Janusz Christa, please contact the Kreska Foundation im. Janusz Christy to the following address: biuro@fundacjakreska.pl

Współpracują z nami: