Wydarzenie: „24 H Comics Day” po raz kolejny zawita do Gdańska – 6-7 października 2018 r.

24-godzinny komiks to pomysł amerykańskiego teoretyka komiksu Scotta McCloud’a. Taki komiks zawiera w sobie 24 strony, stworzone od początku do końca w czasie sesji 24 -godzinnego rysowania. Pierwszy 24-godzinny komiks Scott McCloud narysował 31 Sierpnia 1990 roku.

Ustanowione zostały wtedy żelazne reguły tworzenia tego wydarzenia:
– Sesja tworzenia komiksu od początku do końca może trwać nie więcej niż 24 godziny. W tym procesie zawiera się także pisanie scenariusza, który nie może powstać wcześniej.
– Wynikiem pracy muszą być 24 strony gotowego do publikacji komiksu.
Od pierwszej sesji rysowania 24-godzinnego komiksu, 24h Comics Day stał się międzynarodowym wydarzeniem, które odbywa się rokrocznie w październiku na całym świecie. Oprócz tego istnieje wiele lokalnych inicjatyw organizowanych według tego konceptu niezależnie od edycji międzynarodowej.

Tegoroczna edycja odbędzie się w gdańskim IX Liceum Ogólnokształcącym przy wsparciu naszej Fundacji „Kreska” im. Janusza Christy, Miasta Gdańsk i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szczegóły Wydarzenia w regulaminie poniżej. Konieczne jest również przesłanie zgody do udziału dziecka w maratonie ( do pobrania w linku ZGODA)

Regulamin Maratonu Komiksowego  „24 HOUR COMICS DAY” Gdańsk 2018

Organizatorami Maratonu Komiksowego  „24 HOUR COMICS DAY”  (zwanego dalej Maratonem)   są Fundacja KRESKA im. Janusza Christy oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, zwani dalej Organizatorami.

Termin Maratonu: 06-08 października 2018, godzina rozpoczęcia 12.00( południe)

Miejsce: IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Maraton jest jednoetapowy i otwarty.  Przedmiotem Maratonu jest wykonanie komiksu w wyznaczonym czasie  o wyznaczonej ilości stron  na zadany temat.

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Do Maratonu przyjęte zostaną osoby, które zapoznają  się z Regulaminem i poświadczą to podpisem, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę na udział w Maratonie opiekuna prawnego.

Uczestnikami Maratonu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 2-osobowe zespoły uczestników.

Każdy uczestnik lub zespół uczestników  może złożyć tylko jedną pracę.

 

 Prace podczas maratonu powinny spełniać następujące warunki:

  1. Szkoły podstawowe kl. 1 – 6

10 plansz wykonanych w czasie maksymalnie 8 godzin na zadany temat . Praca powinna składać  się z jednej, zamkniętej historii.

Każda plansza powinna posiadać na odwrocie  czytelny opis zawierający wszystkie następujące dane:  tytuł pracy, numer planszy, dane osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), adres e-mail oraz numer telefonu.

Wszystkie teksty w komiksie  muszą być napisane w języku polskim.

  1. Szkoły podstawowe kl. 7 – 8, Gimnazja oraz Licea ( do 18 roku życia).

16 plansz wykonanych w czasie maksymalnie 16 godzin  na zadany temat.  Praca powinna składać  się z jednej, zamkniętej historii.

Każda plansza powinna posiadać na odwrocie  czytelny opis zawierający wszystkie następujące dane:  tytuł pracy, numer planszy, dane osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), adres e-mail oraz numer telefonu.

Wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane w języku polskim.

  1. Kategoria Open

24 plansze wykonane w czasie maksymalnie 24 godzin  na zadany temat.  Praca powinna składać  się z jednej, zamkniętej historii.

Każda plansza powinna posiadać na odwrocie  czytelny opis zawierający wszystkie następujące dane:  tytuł pracy, numer planszy, dane osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), adres e-mail oraz numer telefonu.

Wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane w języku polskim.

Organizator przewiduje przyznanie certyfikatu stwierdzającego ukończenie Maratonu.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac powstałych w ramach Maratonu w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia wyniku Konkursu. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac Maratonu w całości lub w części sponsorom, patronom medialnym, partnerom Konkursu celem ich opublikowania w dowolnej formie w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia wyniku Konkursu. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Udział w Maratonie  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Bogdan Ruksztełło-Kowalewski. ( tel. +48 510 049 164, Email: edu@fundacjakreska.pl)

Zapraszamy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments