Nowa umowa Fundacji Kreska: RedDeerGames stworzy dwie gry wideo oparte na kultowych polskich komiksach “Kajko i Kokosz” na konsolę Nintendo Switch.

RedDeerGames, polskie studio tworzące i wydające gry wideo, nawiązało współpracę z Fundacją Kreska im. Janusza Christy. Podpisana w dniu dzisiejszym umowa daje RedDeerGames wyłączność na wydanie dwóch gier osadzonych w uniwersum znanym z komiksów “Kajko i Kokosz” na konsoli Nintendo Switch.

mat. prasowe © 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA

Gry powstaną we współpracy z Fundacją, by jak najwierniej oddać ducha przygód dzielnych Słowian. RedDeerGames planuje ich premierę na przełomie 2021 i 2022 roku.

Jestem pod wrażeniem pierwszych projektów przesłanych przez RedDeerGames jeszcze na etapie negocjacji umowy. Istotny dla nas, jako Fundacji, jest również fakt, że dotrzemy z promocją komiksu ,,Kajko i Kokosz” mojego dziadka do wielbicieli gier na konsoli Nintendo Switch – mówi Paulina Christa prezes Fundacji Kreska im. Janusza Christy, spadkobierczyni i wnuczka Janusza Christy. Po umowach na serial animowany ,,Kajko i Kokosz”, który można obecnie oglądać na platformie Netflix, kontynuacji kultowej serii Kajko i Kokosza Nowe Przygody oraz integralach, które przygotowuje Egmont, czy mającym mieć premierę we wrześniu br. musicalu w Teatrze Syrena w Warszawiewylicza Paulina Christa to kluczowy projekt dla Fundacji. Liczę, że dzięki niemu nie tylko wejdziemy na światowy rynek z marką ,,Kajko i Kokosz”, ale przede wszystkim dynamicznie przyciągniemy do polskiego komiksu nowych fanów z innych krajów. Już za rok będziemy świętować 50-lecie Kajka i Kokosza, a ta współpraca pozwoli zbudować nam jeszcze większe Uniwersum słowiańskich wojów Janusza Christy – dodaje.

Kajko i Kokosz zadebiutowali w komiksach autorstwa Janusza Christy tworzonych od lat 70. i szybko zyskali w Polsce wielką popularność. Ostatnio i globalna publiczność mogła ich oglądać w serialu animowanym dostępnym na platformie streamingowej Netflix. Komiks często nazywany jest “polskim Asterixem i Obelixem”, ale swoje początki jako “Kajtek i Koko” (przodkowie Kajka i Kokosza) ma on jeszcze w latach 50., przed powstaniem dzieła René Goscinny’ego. Seria opowiada o przygodach dwóch słowiańskich wojów. Jest skierowana do dzieci, ale uwielbiana też przez dorosłych, pełna humoru i nawiązań do słowiańskich tradycji. Obrosła w Polsce kultem, to absolutny fundament polskiego komiksu.

Współpraca z Fundacją Kreska im. Janusza Christy to zaszczyt i wielka przyjemność. Nasza misja jest jasna: stworzyć gry, które pokochają fani komiksu, ale też przedstawić te postaci i uniwersum globalnemu odbiorcy. Wierzymy, że Kajko i Kokosz na to zasługują mówi Michał M. Lisiecki, prezes zarządu RedDeerGames. – Cieszymy się, że Netflix też dostrzega ten potencjał. Jesteśmy pewni, że dzięki naszym kompetencjom w promowaniu i sprzedaży gier na wielu światowych rynkach uda nam się ten cel z sukcesem zrealizować – dodaje.

Na razie tajemnicą pozostaje do jakich gatunków należeć będą wspomniane gry. Twórcy zdradzają jedynie, że skorzystają z doświadczenia, które zdobyli przy pracach nad 7 Horizons – komiksową grą zręcznościową zmierzającą na PC, Nintendo Switch i Xbox One oraz Series S|X.

mat. prasowe © 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
mat. prasowe © 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
mat. prasowe © 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
mat. prasowe © 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
mat. prasowe © 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA

O REDDEERGAMES

RedDeerGames (RDG) to niezależne studio deweloperskie obecne na rynku od czwartego kwartału 2018 r. Spółka wydaje gry swoje oraz tworzone przez innych producentów. RDG zostało m.in. dostrzeżone podczas Poznań Game Arena 2019 i wyróżnione za design gry Cyber Protocol. Firma stworzyła (we współpracy z nominowanym do Oscara studiem Tomasza Bagińskiego – Platige Image) rodzinne szachy Brawl Chess – Gambit. Wydane przez RedDeerGames tytuły to m.in.: Nirvana Pilot Yume, Clumsy Rush, Art Sqool, Under Leaves oraz Little Mouse’s Encyclopedia. Aktualnie firma pracuje nad grą science fiction Time Hole, której konsultantem jest były dyrektor NASA – Dr Alexander Nawrocki oraz nad komiksową, pełną humoru platformówką – 7 Horizons.

O FUNDACJI KRESKA IM. JANUSZA CHRISTY

Fundacja „Kreska” im. Janusza Christy została założona w sierpniu 2015 roku przez Paulinę Christę, wnuczkę artysty oraz przyjaciół, znawców i miłośników twórczości artysty. Głównym celem Fundacji jest powstanie multimedialnej Galerii Janusza Christy oraz ochrona i zachowanie oryginałów oraz pamiątek po Mistrzu polskiego komiksu. Ponadto Fundacja zamierza promować sztukę komiksu, a w szczególności komiksu dla dzieci, poprzez organizowanie wystaw, imprez tematycznych, warsztatów komiksowych oraz publikację wydawnictw okolicznościowych.

Redakcja: Fundacja Kreska/RedDeerGames

RedDeerGames will release two video games based on the legendary Polish comics „Kayko and Kokosh”.

Slavic superheroes will conquer the world!

RedDeerGames, a Polish studio that creates and publishes video games, has partnered with Janusz Christa’s „Kreska” Foundation. The agreement signed today gives RedDeerGames exclusive rights to release two games set in the universe known from the „Kayko and Kokosh” comics on the Nintendo Switch console.

© 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA

The games will be created in cooperation with the Foundation, to reflect the spirit of the adventures of the brave Slavs as faithfully as possible. RedDeerGames plans to release them at the turn of 2021 and 2022.

– I’m impressed by the first projects sent by RedDeerGames even at the stage of contract negotiations. It is also important for us, as the Foundation, that we will be able to promote my grandfather’s comic book „Kayko and Kokosh” to fans of games on Nintendo Switch –  says Paulina Christa, president of the Kreska Foundation named after Janusz Christa, heir and granddaughter of Janusz Christa. – After the contracts for the animated series „Kayko and Kokosh”, which can now be watched on Netflix, the continuation of the cult series „Kayko and Kokosh New Adventures and the integrals, which are being prepared by Egmont, or the musical which is to premiere in September this year at the Syrena Theatre in Warsaw” – Paulina Christa lists this as a key project for the Foundation. – I hope that thanks to it we will not only enter the world market with the „Kayko and Kokosh” brand, but, above all, we will dynamically attract new fans of Polish comics from other countries. Next year we will celebrate the 50th anniversary of Kayko and Kokosh, and this cooperation will allow us to build an even bigger universe of Janusz Christy’s Slavic warriors – she adds.

Kayko and Kokosh debuted in comic books written by Janusz Christy in the 1970s and quickly gained great popularity in Poland. Recently, the global audience could watch them in an animated series available on the Netflix streaming platform. The comic is often referred to as Polish „Asterix and Obelix”, but its origins as „Kajtek and Koko” (the ancestors of Kayko and Kokosh) dates back to the 1950s, before René Goscinny’s work. The series tells the adventures of two Slavic warriors. It’s aimed at children, but also loved by adults, full of humour and references to Slavic traditions. It has gained a cult following in Poland; it is the absolute foundation of Polish comics.

– Cooperation with Janusz Christa’s Kreska Foundation is an honor and a great pleasure. Our mission is clear: to create games that comic book fans will love, but also to present these characters and the universe to a global audience. We believe that Kayko and Kokosh deserve it – says Michał M. Lisiecki, CEO of RedDeerGames. – We are glad that Netflix also sees this potential. We are sure that thanks to our competences in promoting and selling games on many world markets we will be able to successfully achieve this goal – he adds.

For now, it remains a mystery which genres the games will belong to. The developers only reveal that they will use the experience they gained while working on 7 Horizons – a comic arcade game for PC, Nintendo Switch and Xbox One, as well as Series S|X.

© 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
© 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
© 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA
© 2021 REDDEERGAMES SP. Z O.O. / © CHRISTA/FUNDACJA KRESKA

ABOUT REDDEERGAMES

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_email.png

RedDeerGames (RDG) is an independent development studio present on the market since Q4 2018. The company publishes its own and third-party developed games. Among other things, RDG was recognized at Poznań Game Arena 2019 and awarded for the game design of Cyber Protocol. The company created (in collaboration with Tomasz Baginski’s Oscar-nominated studio Platige Image) the family chess game Brawl Chess – Gambit. Titles released by RedDeerGames include: Nirvana Pilot Yume, Clumsy Rush, Art Sqool, Under Leaves and Little Mouse’s Encyclopedia. Currently, the company is working on the science fiction game Time Hole, with former NASA director Dr Alexander Nawrocki as a consultant, and the comic, humorous platformer 7 Horizons.

ABOUT THE JANUSZ CHRISTY „KRESKA” FOUNDATION

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fundacja-Kreska-Logo_2019alfa.png

The Janusz Christa „Kreska” Foundation was founded in August 2015 by Paulina Christa, the artist’s granddaughter, and friends, experts and lovers of the artist’s work. The main goal of the Foundation is to create a multimedia Gallery of Janusz Christa and to protect and preserve the originals and memorabilia of the Master of Polish comics. In addition, the Foundation intends to promote the art of comics, in particular children’s comics, by organising exhibitions, thematic events, comics workshops and the publication of occasional publications.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
RAF

Jakie są szanse na grę na inne platformy poza Switchem? Może inne konsole?