„Złoty puchar” – porównanie wydań.

Najnowsze wydanie „Złotego pucharu”, wydane przez Egmont w integralu, w ramach jubileuszowej „Złotej kolekcji”, zawiera komplet odcinków, które ukazały się w „Wieczorze Wybrzeża”, w latach 1972-1973. W późniejszych wydaniach kilka odcinków zostało usuniętych, a kilka pasków Janusz Christa przerysował. Możliwe, że autor po latach nie był zadowolony ze swoich pierwotnych rysunków lub pomysłów i postanowił ulepszyć swoje dzieło, ale najprawdopodobniej spowodowane było to brakiem oryginałów.

W „Złotej kolekcji” otrzymujemy komiks zgodny w warstwie graficznej z wersją pierwotną. Przywrócono 18 oraz dołożono 5 brakujących oryginalnych odcinków. Natomiast w dymkach można znaleźć kilkadziesiąt zmian tekstu, z których większość autor wprowadził już w latach 70. i 80. W najnowszym wydaniu nie przywrócono tekstów do ich pierwotnej wersji, szczególnie że w przeważającej części poprawki są uzasadnione i nie mają wpływu na fabułę. Najistotniejsze zmiany zebrałem w tabeli umieszczonej na dole strony. Pominąłem poprawki związane z interpunkcją, dzieleniem i przenoszeniem wyrazów oraz literówki. Zobaczmy zatem, jak komiks zmieniał się na przestrzeni lat.

Odc. 0-18

Wydanie zbiorcze rozpoczyna się wstępem, w którym Kajtek i Koko przedstawiają nowych bohaterów i żegnają się (jak się później okazało) z czytelnikami „Wieczoru Wybrzeża”. W „Złotej kolekcji” wykorzystano zapowiedź z „Expressu Ilustrowanego” („Złota kolekcja” tom 1. str. 13a) oraz pierwsze 3 pierwotne odcinki z „Wieczoru Wybrzeża” („Zk” 13b i 14).

W latach 80. komiks wydała Krajowa Agencja Wydawnicza. Christa zrezygnował wtedy z wstępu z udziałem Kajtka i Koka i rozpoczął komiks od paska nr 4 („Zk” 15a), jednocześnie przerysowując w miarę wiernie kolejnych 15 odcinków („Zk” 15-22a).


„Złote prosię” odc. 4 „Wieczór Wybrzeża” 1972 / „Złota kolekcja” tom 1. EGMONT 2021

„Złoty puchar” tom 1. KAW 1985

Wersję KAW-u wykorzystał Egmont, wznawiając serię w 2004 roku. Jedyną różnicą jest modyfikacja pierwszego kadru. Autor uznał zapewne, że szerszy kadr lepiej będzie komponował się na pionowej planszy.


„Złoty puchar” tom 1. EGMONT 2004 (fragment oryginalnej planszy)

Odc. 19-42

W odcinkach nr 19-42 („Zk” 22a-33b) autor wymienił w kilku dymkach „prosię” na „puchar” (zainteresowanych szczegółami odsyłam do tabeli na dole strony). Jedynie w odc. nr 20 zmiana tekstu wymogła korektę kształtu dymka („Zk” 171).

Podczas kompletowania materiałów do tomu 1. „Złotej kolekcji” zauważyłem, że w wydaniu KAW-u (1985) oraz Egmontu (2004) użyto dwóch pasków nr 40 i 42 („Zk” 33a i 34a), które Janusz Christa przerysował dla „Expressu Ilustrowanego”. Dosłownie w ostatniej chwili udało się wymienić je na wersje pierwotne. Wcześniej nikt tego nie zauważył, ponieważ kreska autora w obu wersjach jest bardzo zbliżona, a w wydaniu KAW-u paski posiadają numery. Do tej pory powszechnie uważano, że jedyne przerysowane stripy w „Złotym pucharze” pochodzą z lat 80. i łatwo je wyłapać dzięki wyraźnej różnicy w stylu rysowania oraz braku numeracji.

Gdyby jednak przyjrzeć się bliżej obu wersjom odcinka nr 40, można dostrzec zmianę w rysowaniu butów głównych bohaterów, które w pierwszych paskach „Złotego prosięcia” rysowane są z zadartymi do góry czubkami, przez co przypominają ciżemki. W okolicach odcinka nr 85, autor podjął chyba ostateczną decyzję, że akcja komiksu rozgrywać będzie się we wczesnym średniowieczu i z ciżemek, których popularność przypadła dopiero na XV wiek, musiał zrezygnować.


„Złote prosię” odc. 40 „Wieczór Wybrzeża” 1972 / „Złota kolekcja” tom 1. EGMONT 2021

„Złoto Mirmiła” odc. 40 „Express Ilustrowany” 1973 / „Złoty puchar” tom 1. KAW 1985 / „Złoty puchar” tom 1. EGMONT 2004

„Złote prosię” odc. 42 „Wieczór Wybrzeża” 1972 / „Złota kolekcja” tom 1. EGMONT 2021

„Złoto Mirmiła” odc. 42 „Express Ilustrowany” 1973 / „Złoty puchar” tom 1. KAW 1985 / „Złoty puchar” tom 1. EGMONT 2004

Odc. 43-104

W paskach nr 43-103 („Zk” 34b-64b) możemy znaleźć kolejne niewielkie poprawki w dialogach (szczegóły w poniższej tabeli). Natomiast odcinek nr 104 („Zk” 65a), przerysowany w latach 80. przez Janusza Christę, został przywrócony do pierwotnej wersji.


„Złote prosię” odc. 104 „Wieczór Wybrzeża” 1972 / „Złota kolekcja” tom 1. EGMONT 2021

„Złoty puchar” tom 1. KAW 1985 / „Złoty puchar” tom 2. EGMONT 2004

Odc. 105-234

Od odcinka nr 105 do 234 („Zk” 65b-130a), komiks wygląda tak samo jak w „Wieczorze Wybrzeża”, nie licząc drobnych korekt tekstu.

Jedyną większą zmianą, w stosunku do pierwotnej wersji, jest zamiana kadrów w odcinku nr 201 („Zk” 113b). Dokonał tego sam autor, rozcinając pasek w taki sposób, żeby lepiej komponował się na pionowej planszy. W wersji Egmontu, pierwotne kadry poukładane są w kolejności 2,3,1,4.

„Złote prosię” odc. 201 „Wieczór Wybrzeża” 1973 / „Złoto Mirmiła” odc. 201 „Express Ilustrowany” 1974 / „Złoty puchar” tom 2. KAW 1985

Odc. 235-243

Dopiero pod koniec komiksu dokonano uzupełnienia, na które fani czekali od lat. Po raz pierwszy od 1973 roku wykorzystano odcinki nr 235 i 237 („Zk” 130b i 131b).


„Złote prosię” odc. 235 „Wieczór Wybrzeża” 1973 / „Złota kolekcja” tom 1. EGMONT 2021

„Złote prosię” odc. 237 „Wieczór Wybrzeża” 1973 / „Złota kolekcja” tom 1. EGMONT 2021

ZMIANY W TEKŚCIE

NR ODCINKABYŁOJESTNR STRONYOPIS ZMIAN
19KRA-
DZIEŻ
STULE-
CIAA!
Z PAŁACU
ZGINĘŁO
ZŁOTE
PROSIĘ
!
KRA-
DZIEŻ
STULE-
CIAA!
Z PAŁACU
ZGINĄŁ
ZŁOTY
PUCHAR
!
22bPUCHAR
20ODNAJDŹCIE MI MÓJ
PUCHAR! ZWRÓĆCIE
MI MOJE
ZŁOTE
PROSIĘ
!
ODNAJDŹCIE MI MÓJ
PUCHAR!
23aPUCHAR
24KSIĘŻNO, ODNAJDZIEMY
ZŁOTE PROSIĘ I ZWRÓ-
CIMY JE KSIĘCIU.
KSIĘŻNO, ODNAJDZIEMY
ZŁOTY PUCHAR I ZWRÓ-
CIMY GO KSIĘCIU.
25aPUCHAR
24ZAPOMNIAŁEM… CZYM JA WZNIO-
SĘ ZA WAS TOAST? TATO MI
NAKAZAŁ PIĆ TYLKO Z
PROSIAKA
, BUUU!…
ZAPOMNIAŁEM… CZYM JA WZNIO-
SĘ ZA WAS TOAST? TATO MI
NAKAZAŁ PIĆ TYLKO
Z PUCHARU, BUUU!…
25aPUCHAR
26TU CHCESZ
ODNALEŹĆ
ZŁOTE PROSIĘ?!
TU CHCESZ
ODNALEŹĆ
PUCHAR?!
26aPUCHAR
51HI, HI… ZA-
WSTYDZASZ
MNIE RY-
CERZU
CHI, CHI.. ZA-
WSTYDZASZ
MNIE RY-
CERZU.
38bONOMATOPEJA
53KOLEDZY… HIK! …
A JA WIEM, GDZIE
JEST TO, CZEGO
SZUKACIE…
HI, HI
KOLEDZY… HIK! …
A JA WIEM, GDZIE
JEST TO, CZEGO
SZUKACIE…
CHI, CHI
39bONOMATOPEJA
53KOKOSZ,
ZŁOTE PRO-
SIĘ
JEST W
TEJ SKRZY-
NI.
KOKOSZ,
ZŁOTY PU-
CHAR
JEST
W TEJ SKRZY-
NI.
39bPUCHAR
60CIESZ SIĘ, WUJASZKU
Z NAMI! JEDZ DO SYTA
I PIJ! NIESIEMY
DLA KSIĘCIA
JEGO ZŁOTE
PROSIĘ
!
CIESZ SIĘ, WUJASZKU,
Z NAMI! JEDZ DO SYTA
I PIJ! NIESIEMY
DLA KSIĘCIA
JEGO ZŁOTY
PUCHAR
!
43aPUCHAR
63OBYŚ PĘKŁ Z TAKĄ
NOWINĄ. ODEBRALI
WIELKIEMU KOMPANOWI
ZŁOTE PROSIĘ,…
OBYŚ PĘKŁ Z TAKĄ
NOWINĄ. ODEBRALI
WIELKIEMU KOMPANOWI
ZŁOTY PUCHAR
44bPUCHAR
65KOKOSZ,
PATRZ!
KOKOSZ,
ZOBACZ!
45bCZASOWNIK
65NA ŚCIEŻCE
LEŻY KAWAŁEK
KORY BRZOZOWEJ.
COŚ NA NIEJ
PISZE.
NA ŚCIEŻCE
LEŻY KAWAŁEK
KORY BRZOZOWEJ.
COŚ NA NIEJ
JEST NAPISANE.
45bCZASOWNIK
67 NO CO? IDĄ? NIOSĄ
MOJE ZŁOTE PROSIĘ?
NO CO? IDĄ? NIOSĄ
MÓJ ZŁOTY PUCHAR?
46bPUCHAR
67ABY UWOLNIĆ ŻÓŁWIA,
MUSIELIŚMY WYPUŚCIĆ
Z RĄK ZŁOTE PROSIĘ.
O TO TYLKO ZŁODZIE-
JOWI CHODZIŁO.
ABY UWOLNIĆ ŻÓŁWIA,
MUSIELIŚMY WYPUŚCIĆ
Z RĄK PUCHAR.
O TO TYLKO ZŁODZIE-
JOWI CHODZIŁO.
46bPUCHAR
68WIEM PANIE, JAK
BARDZO MIŁUJESZ
SWOJE ZŁOTE
PROSIĘ
. JAKĄ CE-
NĘ GOTÓW JESTEŚ
ZA NIE ZAPŁACIĆ?
WIEM PANIE, JAK
BARDZO MIŁUJESZ
SWÓJ ZŁOTY
PUCHAR
. JAKĄ CE-
NĘ GOTÓW JESTEŚ
ZAŃ ZAPŁACIĆ?
47aPUCHAR
PRZYIMEK
68CHA,CHA,CHA!… KAJKO I KO-
KOSZ SPRZEDALI JUŻ TWOJE
ZŁOTE PROSIĘ WIELKIEMU
KOMPANOWI CZARNYCH
TRÓJKĄTÓW!
CHA,CHA,CHA!… KAJKO I KO-
KOSZ SPRZEDALI JUŻ TWÓJ
ZŁOTY PUCHAR WIELKIEMU
KOMPANOWI CZARNYCH
TRÓJKĄTÓW!
47aPUCHAR
70ZDEJMUJĄC GO Z
DRZEWA NIE ZUWA-
ŻYLIŚMY, JAK KTOŚ
SKRADŁ ZŁOTE PROSIĘ.
ZDEJMUJĄC GO Z
DRZEWA, NIE ZUWA-
ŻYLIŚMY, JAK KTOŚ
SKRADŁ ZŁOTY PUCHAR.
48aPUCHAR
70BUHAHA!BUCHACHA!48aONOMATOPEJA
73ZA RADĄ
KAJKA,
WRÓCILI
SPOWROTEM.
ZA RADĄ
KAJKA
WRÓCILI
49bORTOGRAFIA
PLEONAZM
75ALE JA CHCĘ MIEĆ MOJE
ZŁOTE PROSIĘ! JUŻ SZE-
REG
DNI NIE PIJĘ
MIODU, NIC NIE JEM
I PEWNO WKRÓTCE
UMRĘ!
ALE JA CHCĘ MIEĆ MÓJ
ZŁOTY PUCHAR! JUŻ
TYLE DNI NIE PIJĘ
MIODU, NIC NIE JEM
I PEWNO WKRÓTCE
UMRĘ!
50bPUCHAR
LICZEBNIK
ZAIMEK LICZEBNY
76RADZĘ NIE ZWLE-
KAĆ. CENA ZA ZŁOTE
PROSIĘ
MOŻE WZROSNĄĆ.
RADZĘ NIE ZWLE-
KAĆ. CENA ZA ZŁOTY
PUCHAR
MOŻE WZROSNĄĆ.
77aPUCHAR
78KTO
SPRZEDAŁ
ZŁOTE PROSIĘ,
NO KTO?…
KTO
SPRZEDAŁ
ZŁOTY PUCHAR,
NO KTO?…
52aPUCHAR
84POWIEM CAŁĄ PRAWDĘ,
TYLKO NIE RÓB MI
KRZYWDY. TO JA
UKRADŁEM KAJKOWI
I KOKOSZOWI ZŁOTE
PROSIĘ
.
POWIEM CAŁĄ PRAWDĘ,
TYLKO NIE RÓB MI
KRZYWDY. TO JA
UKRADŁEM KAJKOWI
I KOKOSZOWI ZŁOTY
PUCHAR
.
55aPUCHAR
86TAK. MINĘŁO JUŻ
SPORO CZASU OD
CHWILI, GDY ZŁOTE
PROSIĘ
WPADŁO
W ŁAPY TYM
ZDRADZIECKIM
TRÓJKĄTOM.
TAK. MINĘŁO JUŻ
SPORO CZASU OD
CHWILI, GDY ZŁOTY
PUCHAR
WPADŁ
W ŁAPY TYM
ZDRADZIECKIM
TRÓJKĄTOM.
56aPUCHAR
89ZGADZACIE
SIĘ DOBRO-
WOLNIE ODDAĆ
SWOJE GŁOWY
ZA ZŁOTE
PROSIĘ
?!
ZGADZACIE
SIĘ DOBRO-
WOLNIE ODDAĆ
SWOJE GŁOWY
ZA ZŁOTY
PUCHAR
?!
57bPUCHAR
91TAKA JEST NIESTETY
CENA ZA ZŁOTE PROSIĘ.
TAKA JEST NIESTETY
CENA ZA ZŁOTY PUCHAR.
58bPUCHAR
94SPALIŁA DO-
KUMENT. NIE
MAMY CO IŚĆ
DO ZAMKU
TRÓJKĄTÓW.
SPALIŁA DO-
KUMENT. NIE
MAMY PO CO IŚĆ
DO ZAMKU
TRÓJKĄTÓW.
60aSTYL
106PRZYNIEŚCIE
DZBAN ELIKIRU
LATANIA, A ZWRÓ-
CIMY WAM ZŁOTE
PROSIĘ
.
PRZYNIEŚCIE
DZBAN ELIKIRU
LATANIA, A ZWRÓ-
CIMY WAM ZŁOTY
PUCHAR
.
66aPUCHAR
144ODZYSKAŁEM CIĘ
PROSIACZKU. SKOŃ-
CZYŁY SIĘ MOJE
ZMARTWIENIA.
ODZYSKAŁEM CIĘ
PUCHARKU. SKOŃ-
CZYŁY SIĘ MOJE
ZMARTWIENIA.
85aPUCHAR
145OSZUSTWO! SZA-
CHRAJSTWO! TO NIE
JEST MOJE ZŁOTE
PROSIĘ
!!!
OSZUSTWO! SZA-
CHRAJSTWO! TO NIE
JEST MOJE ZŁOTY
PUCHAR
!!!
85bPUCHAR
146NIC Z TEGO NIE ROZU-
MIEM, LECZ ON TWIERDZI,
ŻE TO NIE JEST JEGO
ZŁOTE PROSIĘ. MIÓD
Z TEGO PUCHARU MU
NIE SMAKUJE.
NIC Z TEGO NIE ROZU-
MIEM, LECZ ON TWIERDZI,
ŻE TO NIE JEST JEGO
ZŁOTY PUCHAR. MIÓD
Z TEGO PUCHARU MU
NIE SMAKUJE.
86aPUCHAR
161KAJKO, MYŚLĘ, ŻE
ZROBILIBYŚMY ŁADNY
UCZYNEK, WYPUSZCZA-
JĄC TEGO RUMAKA
NA SWOBODĘ.
KAJKO, MYŚLĘ, ŻE
ZROBILIBYŚMY DOBRY
UCZYNEK, WYPUSZCZA-
JĄC TEGO RUMAKA
NA WOLNOŚĆ.
93bSTYL
167DZIELNIE SIĘ SPISAŁEŚ W ROLI
FAŁSZYWEGO POSŁA. ZAŁÓŻ TERAZ
PRZEPISOWY MUNDUR, TO ODZNACZĘ
CIĘ ORDEREM.
DZIELNIE SIĘ SPISAŁEŚ W ROLI
FAŁSZYWEGO POSŁA. ZAŁÓŻ TERAZ
GALOWY MUNDUR, TO ODZNACZĘ
CIĘ ORDEREM.
96bSTYL
182WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE,
JEŻELI WSZYSCY NA-
UCZYCIE SIĘ CHYTRZE
I ZGODNIE KŁAMAĆ.
BĘDZIE DOBRZE,
JEŻELI WSZYSCY NA-
UCZYCIE SIĘ CHYTRZE
I ZGODNIE KŁAMAĆ.
104aSTYL
186WPADNIE W ZŁOŚĆ
I ZABIERZE MI
SLIPY
. BŁAGAM
WAS, TO ISTNY
POTWÓR.
WPADNIE W ZŁOŚĆ
I MNIE OGO-
ŁOCI
. BŁAGAM
WAS, TO ISTNY
POTWÓR.
106aSTYL
191CZYTAM W WASZYCH MYŚLACH.
WIEM, ŻE HISTORIA MNIE
POTĘPI, A WY RÓWNIEŻ
UWAŻACIE MNIE ZA
PATAŁACHA.
CZYTAM W WASZYCH MYŚLACH.
WIEM, ŻE HISTORIA MNIE
POTĘPI, A WY RÓWNIEŻ
UWAŻACIE MNIE ZA
NIEDOŁĘGĘ.
108bSTYL
217TAM PRZYGO-
TUJĄ SIĘ DO
JUTRZEJSZEJ
KRWAWEJ
ROZPRAWY.
TAM PRZYGO-
TUJĄ SIĘ DO
OSTATECZNEJ
KRWAWEJ
ROZPRAWY.
121bSTYL
222DOŚĆ TEGO!
ROBICIE ZE MNIE
WARIATA!!
DOŚĆ TEGO!
ROBICIE ZE MNIE
GAMONIA!
124aSTYL
232STÓJ!
PRZEKRO-
CZYŁEŚ
DOZWOLONĄ
SZYBKOŚĆ.
STÓJ!
PRZEKRO-
CZYŁEŚ
DOZWOLONĄ
PRĘDKOŚĆ.
129aSTYL
240WIELKIE
NIEBA!
CAŁE
STADO
PROSIA-
KÓW
!
WIELKIE
NIEBA!
CAŁY
MAGAZYN
PUCHARÓW
!
133aPUCHAR
241WIEDZIAŁ OD SZAM-
BELANA, JAK KSIĄŻĘ
MIŁUJE SWOJE
ZŁOTE PROSIĘ.
WIEDZIAŁ OD SZAM-
BELANA, JAK KSIĄŻĘ
MIŁUJE SWÓJ
ZŁOTY PUCHAR.
133bPUCHAR
5 9 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments